İSA MESİH VE İNCİL HAKKINDA

İncil’in Güvenilirliliği

İznik Konseyinde 4 İncil mi seçildi?

İncil’in İznik Konseyi tarafından yüzlerce ya da binlerce farklı İncillerden seçildiği iddiası tarihsel gerçeklere aykırı olup tamamen gerçek dışıdır.
İncil’in İznik Konseyi tarafından yüzlerce ya da binlerce farklı İncillerden seçildiği iddiası tarihsel gerçeklere aykırı olup tamamen gerçek dışıdır.

İncil konusunda yaygın olan bir başka iddia ise İznik şehrinde yapılan konseyde 4.400’ü aşkın değişik el yazmalarından en uygun görülen dört farklı (Matta, Markos, Luka, Yuhanna) İncil’in seçildiği yönündedir. Hatta kimileri şöyle komik bir iddiada bulunur: “Hristiyan din adamları, üzerinde yüzlerce İncil bulunan masayı sallamışlar ve kitapların birçoğu düşmüş, üzerinde kalan dört tanesini  hakiki İncil olarak kabul etmişler.” Yani bütün Hristiyanlık âlemi bu basit deneme yanılma sistemi üzerine mi kurulmuştur? Halkın bu tür şeylere inandığını görmek insanı şaşırtıyor.

Şüphesiz, bu iddialar tamamen akıl dışı ve dayanaksızdır. Bugün elimizde olan ve dünyanın her yerinde okunan İncil tek ve aynı kitaptır. Ayrıca İncil’in sadece içindekiler bölümüne baktığımızda yukarıdaki hikâyenin gerçeği yansıtmadığını görebiliyoruz, çünkü Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tek olan İncil’in sadece ilk dört bölümün adı olduğunu ve İncil’in toplam 27 bölümden oluştuğunu görebiliyoruz. Yukarıda belirttiğimiz gibi, tarihsel kaynaklara göre elimizdeki İncil’den başkası olmamıştır ve değişmeden elimize ulaştı.

Peki, İznik Konseyi denen şey nedir? M.S. 325 yılında toplanan konseyde İsa Mesih’in Tanrısal sıfatı tartışıldı. Özellikle İsa Mesih’in mutlak Tanrılığını kabul etmeyen ve inanlıları bu düşüncesi ile doğru yoldan çıkarmak isteyen Aryus adında bir öğretmenin iddiaları görüşüldü. Bu görüşmeler neticesinde toplanan 250 Kilise önderlerince İsa’nın Tanrılığı tartışılamayacak bir olgu olarak kabul edilmiş ve yayınlanan bir inanç bildirgesi ile bu karar dünyanın dört bir yanındaki Hristiyan topluluklarına bildirilmiştir. İznik Konseyinde İncil’in metinleri üzerine bir tartışma söz konusu olmamıştır. Tersine katılan önderler aynı İncil’i temel alarak İsa Mesih’in Tanrılığını tartışıp ortak bir anlayışa vardı.# Neticede Allah’ın Sözü olan İncil her hangi bir insanın ya da konseyin ürünü olamaz. 

 

# İsa Karataş, Gerçekleri Saptıranlar (Sf. 32-52) Lütuf Yayıncılık, 2. basım, 1997.

 

 

Soru Listesine Dön
Önceki Konu  Sonraki Konu